รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0302
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-25
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสืองานสมโภชพระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำ มก. และเกษตรกลาง บางเขน ณ อาคารพุทธเกษตร 7 พ.ค. 39  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0302.docclose windows.