รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0298
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-32
  ผู้บริจาค     คุณธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     ใบเสร็จรับเงินสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ของ นายประยงค์ ประยูรหงษ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.