รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0297
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-24
  ผู้บริจาค     รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์
  วันที่บริจาค     22 ม.ค. 46  
  รายการ     สูจิบัตรละคร เรื่องผู้วิเศษ  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.