รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0296
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-23
  ผู้บริจาค     นายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์
  วันที่บริจาค     22 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือชีวิตและผลงานของ ศ. นายสัตวแพทย์ ดร. จักร พิชัยรณรงค์สงคราม  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0296.docclose windows.