รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0291
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0291/2546
  ผู้บริจาค     นายสมศักดิ์ ศรีสมบุญ
  วันที่บริจาค     20 ม.ค. 46  
  รายการ     หมวกเขียว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.