รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0289
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0289/2546
  ผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     รถแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องหว่านปุ๋ยคอก (จำลอง)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.