รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0287
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-21
  ผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายคุณพ่อคุณแม่ของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.