รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0286
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-6
  ผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ LIFE PICTORIAL ATLAS OF THE WORLD  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0286.docclose windows.