รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0284
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2508
  ผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือพระพิรุณน้องใหม่ ศูนย์แปด  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0284.docclose windows.