รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0276
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภอ-7
  ผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     อัลบั้มภาพถ่ายเหตุการณ์ มก. จัดทำโดยแผนกวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร“เจ็ดปีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 2501-2508 ศ. อินทรี จันทรสถิตย์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.