รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0274
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0274/2546
  ผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญ “LOSBANOS’’ PHILIPPINES : 1908 UNIVERSITY OF THE LOSBANOS  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0274.docclose windows.