รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0273
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-31
  ผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     แผ่นผับเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 87 ปี ของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0273.docclose windows.