รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0272
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0272/2546
  ผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     เสื้อครุยของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0272.docclose windows.