รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0271
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0271/2546
  ผู้บริจาค     ศ. กำพล อดุลวิทย์
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     เสื้อคอปก (สีขาว, สีฟ้า) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “นนทรีเกมส์” เมื่อวันที่ 8-15 มกราคม 2536 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.