รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0268
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0268/2546
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     17 ม.ค. 46  
  รายการ     นิสิตเก่า รุ่นที่ 1-24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปกไม้สัก)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.