รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2661
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2660/2560
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 60  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก Jiangsu Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.