รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2659
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2658/2559
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     19 ธ.ค.59  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก The Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (GSCAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.