รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2658
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2657/2559
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 2559  
  รายการ     ของที่ระลึกเหรียญเรารักในหลวง We Love the King จากโครงการหลวง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.