รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2651
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2650/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 2559  
  รายการ     เข็มกลัดและพวงกุญแจ นนทรีเกมส์, 8-15 มกราคม 2536  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.