รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2650
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2549/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 2559  
  รายการ     เสื้อคอโปโล ผ้าขนหนู ป้ายเข้าร่วมงานพร้อมการ์ดเชิญร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.