รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0266
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 วท-อษ 2512
  ผู้บริจาค     รศ.รัชนีวรรณ เวชพฤติ
  วันที่บริจาค     15 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือรับน้องวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ รับน้อง (ปี 2512)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0266.docclose windows.