รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2633
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2632/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 2559  
  รายการ     กรอบรูป ภาพมุมกกว้างของกรุงเทพพระมหานครในสมัย รัชกาลที่ 4  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.