รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2631
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2630/2559
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     14 พ.ย. 59  
  รายการ     ของที่ระลึกในงานเสวนาตัวแทน ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.