รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2630
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2629/2559
  ผู้บริจาค     ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     8 พ.ย. 59  
  รายการ     เสื้อสูทของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.