รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0264
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     9-60
  ผู้บริจาค     กองแผนงาน
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ 60ปี แห่งความภูมิภาคใจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของเรา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0264.docclose windows.