รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2613
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2612/2559
  ผู้บริจาค     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  วันที่บริจาค     26 พ.ค.59  
  รายการ     เหรียญรางวัล “เกษตรศาสตร์เกมส์” จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.