รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2610
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2609/2559
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     18 เม.ย.59  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก University of Muhammadiyah Mclang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.