รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2609
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 2608/2559
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     18 ก.พ. 59  
  รายการ     อัลบั้ม GLANT PANDA จาก Harbin Engineering University ประเทศจีน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.