รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0262
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0262/2546
  ผู้บริจาค     กองแผนงาน
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ตู้กระจกเก็บฉลองพระองค์ครุย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0262.docclose windows.