รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2606
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     หปว 2605/2559
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 59  
  รายการ     หนังสือ TAXILA an ancient metropolis of GANDHARA จาก H.E. Dr. Sahail Khan เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.