รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2605
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 2604/2559
  ผู้บริจาค     คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
  วันที่บริจาค     5 ม.ค. 59  
  รายการ     ตราไปรษณียากรที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมซอง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.