รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0261
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-16
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายงาน The International Forum on Frontier Technology for The 21st Century and Potential Collaboration with Kasetsart University 30 May – 2 June 2002  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.