รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2592
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2591/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     ธงที่ระลึกจาก Tokyo University of Agriculture  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.