รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0260
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-45
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายอยู่พร้อมครอบครัว รวม 6 คน ของ ดร. ศุภกิจ อังศุภากร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.