รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2583
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2582/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     ธงที่ระลึกกีฬาสามัคคี อาจารย์ ข้าราชการ เกษตร มหิดล จุฬาฯ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2525  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.