รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2554
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2553/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     เหรียญที่ระลึก วิ่ง-เดิน แดนขจีน้อมเกล้าฯ 14 กุมภาพันธ์ 2530  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.