รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0255
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-40
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายวันพัฒนาในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2 กุมภาพันธ์ 2508  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.