รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0254
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-39
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายรุ่นพี่เลี้ยงรับน้องใหม่ รุ่นที่ 25  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.