รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2520
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2519/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     เหรียญรางวัลที่ระลึกกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 นนทรีเกมส์ 42 (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.