รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2505
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2504/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     โล่ถวายแด่ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.