รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2496
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2495/2558
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     17 ก.ย. 58  
  รายการ     บัตรพระราชทานทรงขอบคุณที่มีน้ำใจร่วมสามัคคีและสนับสนุนกิจกรรม “Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.