รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2494
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2493/2558
  ผู้บริจาค     สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     19 ส.ค. 58  
  รายการ     เสื้อพระราชทาน เข็มกลัดและบัตร (A3 KU025) “Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่”  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.