รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0248
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-33
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายทิวทัศน์ใหม่ถนนงามวงศ์วานยุคใหม่ (ปัจจุบัน 2545)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.