รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2467
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2466/2558
  ผู้บริจาค     สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     3 มิ.ย. 58  
  รายการ     พวงกุญแจและตุ๊กตาไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ (ตัวนำโชค (mascot)) เกษตรศาสตร์เกมส์ ปี 2558  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.