รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0247
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-32
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายขบวนน้องใหม่บนถนนงามวงศ์วานยุคเก่า (อดีต 2507)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.