รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0246
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-31
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายประเพณีชิงธงในพิธีแย่งสีรุ่น 24 : 2507 ตอนเช้าที่สนามรักบี้อินทรีจันทรสถิตย์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.