รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0245
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-30
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายขบวนม้ารับน้องของรุ่นพี่หน้าหอประชุม เกษตร รุ่น 24 (2507)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.