รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0244
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-29
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร
  วันที่บริจาค     10 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายซุ้มต้อนรับน้องใหม่หน้าประตูใหญ่ เกษตรรุ่น 24 (2507)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.