รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     2419
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว2418/2558
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     11 ก.พ. 58  
  รายการ     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกในโอกาสพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สำหรับหน่วยแพทย์พระเคลื่อนที่ฯ” และโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.