รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0243
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     9-48
  ผู้บริจาค     นางสุรีย์ สุขพันธ์โพธาราม
  วันที่บริจาค     8 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 2534  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     201-300/0243.docclose windows.